Tarieven

Bij RVO kan je ofwel kiezen voor een uurtarief van 87,5€ exclusief BTW of voor een forfaitaire prijs waarin alles is inbegrepen. Het voordeel van het uurtarief is dat u enkel betaalt voor geleverde prestaties in een bepaalde periode (maandelijks of per kwartaal). Van deze prestaties worden gedetailleerd en duidelijk omschreven een overzicht toegevoegd aan onze ereloonstaat. Het grote nadeel van het uurtarief is dat u vooraf de kostprijs van uw boekhouding niet exact kunt inschatten en dat u in een periode met veel prestaties ook meer moet betalen dan in een rustige periode. Daarom kan u bij ons ook kiezen voor een forfaitair tarief waarin alles in inbegrepen (verwerking boekhouding, fiscale aangiftes, bijstand controle, fiscaal advies,…). Hierbij betaalt u een vast tarief per maand of kwartaal en weet u exact wat uw boekhouding op jaarbasis zal kosten. Dit forfaitair tarief wordt bepaald aan de hand van de karakteristieken van uw dossier (aantal te verwerken documenten, aantal personeelsleden, periodiciteit van de BTW-aangifte, eenmanszaak of vennootschap, enzoverder).

Hieronder enkele richtprijzen (exclusief BTW) voor een beter beeld van de kostprijs waaraan je je mag verwachten:

Eenmalige prestaties

  • Begeleiding opstart eenmanszaak: 350€
  • Begeleiding opstart vennootschap: 750€
  • Publicatie rechtbank van koophandel inzake wijziging vennootschap (ontslag zaakvoerder, verplaatsing maatschappelijke zetel): 175€

Courante prestaties

  • Boekhouding kleine onderneming (zie hier voor meer informatie): 620€ per jaar
  • Boekhouding eenmanszaak: vanaf 1.500€ per jaar
  • Boekhouding vennootschap: vanaf 3.000€ per jaar