Begeleiding

Als logisch verlengstuk van onze service op het gebied van boekhouding en fiscaliteit biedt RVO u ook een waaier van supplementaire diensten aan:

 • Financiële analyse van de onderneming
 • Afhandeling van fiscale controles inzake BTW en directe belastingen
 • Bijstand bij overname en overdracht van ondernemingen
 • Waardering van ondernemingen
 • Raadgeving op het gebied van registratie- en successierechten
 • Advies bij aankoop onroerend goed
 • Begeleiding van kredietaanvragen bij de bank
 • Aanvraag van subsidies, premies en vergunningen
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (WCO)
 • Invullen van verplichte statistieken en enquêtes  
 • Opmaak wettelijk verplichte verslaggeving
 • Benoeming en ontslag zaakvoerders en bestuurders
 • Bijstand bij de correcte toepassing van het vennootschapsrecht
 • Bijstand bij de naleving van het sociaal- en arbeidsrecht