Oprichting

Het opstarten van een zelfstandige activiteit is een hele administratie beslommering.

RVO begeleidt u daarom bij:

 • Keuze tussen eenmanszaak of vennootschap
 • Keuze tussen hoofdberoep of bijberoep (eenmanszaak)
 • Oprichting vennootschap
  • Keuze van de geschikte vennootschapsvorm (BVBA, NV, GCV, VOF, …)
  • Opstellen statuten
  • Contact met de notaris en bedrijfsrevisor
  • Opstellen financieel plan
 • Inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen
 • Aanvraag van vergunningen en attesten
 • Aanvraag BTW-nummer
 • Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
 • Aansluiting bij sociaal secretariaat