Beroepskosten bewijzen

Het is geen geheim dat u in België een groot deel van uw beroepsinkomen moet afstaan aan de staat. Om deze belastingfactuur enigszins wat te temperen worden beroepsinkomsten nooit volledig belast, maar mag u kosten voor het verwerven of behouden van dat inkomen in mindering brengen. Het komt er dus op aan om zoveel mogelijk kosten in te brengen in uw belastingaangifte. Van uw inkomen als werknemer, bedrijfsleider of vrij beroep heeft u steeds de keuze tussen de forfaitaire kostenaftrek of het bewijzen van uw werkelijke beroepskosten. 

De forfaitaire kostenaftrek wordt automatisch toegepast als u geen werkelijke kosten kan aantonen of wanneer deze onvoldoende hoog zijn. Wie zijn werkelijke beroepskosten van zijn inkomen in mindering wil brengen moet dat expliciet aanvragen door zijn beroepsmatige uitgaven nauwgezet te berekenen en deze in de juist code op de belastingaangifte te vermelden. 

Als u verschillende activiteiten combineert hebt u overigens voor elke inkomenscategorie de keuze tussen de forfaitaire en werkelijke beroepskosten. Zo kan u voor het inkomen als bedrijfsleider opteren voor het kostenforfait en voor de activiteit als werknemer voor het bewijzen van de werkelijke beroepskosten.

Bedrijsleiders hebben recht op een forfaitaire kostenaftrek van 3% met als maximum een bedrag van 2.340,00€. Voor werknemers en vrije beroepen wordt de forfaitaire beroepskosten berekend als een percentage per schijf van uw beroepsinkomsten. Het maximale kostenforfait bedraagt hier 3.900,00€ en wordt bereikt bij een inkomen van 63.634,84€. Hebt u zowel inkomsten als bedrijfsleider, werknemer dan als vrij beroeper dan kan u voor elke inkomenscategorie apart toepassing maken van het kostenforfait. 

Opteren voor de forfaitaire kostenaftrek is dus de meest eenvoudige optie, maar wel één die lang niet altijd in het voordeel van de belastingplichtige is. U hoeft echter geen vrede te nemen met het kostenforfait. Door het kiezen voor de werkelijke beroepskosten kunt u immers ver boven het kostenforfait uitkomen, op de werkelijke beroepskosten staat immers geen limiet. Uw beroepskosten bewijzen kan u zo honderden euro’s belastingbesparing opleveren.

Om aftrekbaar te zijn dienen de kosten aan 4 voorwaarden te voldoen. Het spreekt voor zicht dat u enkel kosten kan inbrengen die verband houden met de beroepsactiviteit. Kosten die deels beroepsmatig en deels privé zijn dienen verdeeld te worden aan de hand van een oordeelkundig vastgelegde verhouding. Verder dienen beroepskosten gedaan of gedragen zijn tijden het belastbaar tijdperk. Daarnaast moeten beroepskosten gemaakt zijn om inkomsten te verkrijgen of te behouden. Tot slot moeten bewijskrachtige documenten de echtheid en het bedrag van de beroepskosten bewijzen.

Wat zijn nu de belangrijkste beroepskosten die je zoal kan inbrengen?

  • Woon-werkverkeer
  • Beroepsverplaatsingen
  • Onroerende goederen
  • Kantoorkosten
  • Opleidingskosten en vakliteratuur
  • Representatie- en restaurantkosten
  • Beroepskledij
  • Lidgelden en beroepsbijdragen
  • Verzekering gewaarborgd inkomen
  • Fiscaal en juridisch advies

Zie ons blogartikel voor een gedetailleerde omschrijving van de verschillende beroepskosten.

Het bewijzen van je werkelijke beroepskosten kan je dus een fikse belastingbesparing opleveren, maar juist daarom zal de fiscus deze belastingaangiftes meestal strenger controleren dan diegene waarin het kostenforfait wordt toegepast. Reden te meer om je in dit geval te laten bijstaan door een fiscale raadgever die ervaring heeft met deze complexe materie en die je met raad en daad kan bijstaan bij een vraag om inlichting van de fiscus. Wil jij ook je belastingfactuur temperen door je werkelijke beroepskosten te bewijzen? Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met ons.

Benieuwd wat uw boekhouding gaat kosten?
Vrijblijvende offerte op maat van uw bedrijf?