Vereffend op één dag, voor zover schuldenvrij… 28 Juli 2014
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, maar dan moeten er wel vier voorwaarden voldaan zijn. Een daarvan luidt dat er geen passiva meer mogen zijn. Wat moet daaronder verstaan worden?
Op de komende jaarvergadering aandelen inkopen? 28 Juli 2014
Bij Barco beslist men op een buitengewone algemene vergadering over de inkoop van 1/5 van de aandelen. Kunt u niet gewoon op de komende jaarvergadering tot zo’n inkoop beslissen? Wat zijn de juridische regels en beperkingen ter zake?