Gesplitste aankoop met kinderen toch geen probleem! 28 Juli 2014
Koopt u het vruchtgebruik van een pand en uw kinderen de zgn. blote eigendom van datzelfde pand, dan was dat volgens de fiscus in bepaalde gevallen fiscaal misbruik. Onlangs werd dit evenwel gemilderd door de minister zelf...
Positieve nalatenschap soms beter verwerpen? 28 Juli 2014
Wanneer moet u bij een overlijden een schenking inbrengen en wat zijn de concrete gevolgen van die inbreng? Kunt u door de nalatenschap te verwerpen vermijden dat u een deel van die schenking moet teruggeven aan de andere erfgenamen?