Uitbreiding van de zgn. ambtshalve ontheffing 28 Juli 2014
De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen versoepelt voor bepaalde situaties uw mogelijkheid om een zgn. ambtshalve ontheffing te vragen. Wat is er precies veranderd en vanaf wanneer geldt die versoepeling?
Uw secretaresse geeft uw boeken aan de controleur? 28 Juli 2014
Uw controleur komt (onverwachts) langs terwijl u er niet bent. Mag hij dan aan uw secretaresse, receptioniste, vrouw, zoon, … vragen om hem binnen te laten, uw boekhouding voor te leggen e.d.? Een recent arrest verduidelijkt...